my ידע המרכז למצוינות – תפוח פיס. זהו המרכז המציע לתלמידי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים קורסים מיוחדים לאלו שקיבלו ציונים והשגים גבוהים בתחומי המתמטיקה, המדע והטכנולוגיה. ישנם שני מסלולי העשרה לתלמידים והם :

 • המסלול המדעי– אשר מחולק לכמה יחידות תלמידים וכל אחת מציעה חוגים מסויימים, היחידות הן :
 1.  יחידת תלמידי כיתות ז'-ח'- ט' : הינה למתלמידים מצטיינים בעלי הישגים גבוהים אשר בוחרים קורסים שהם מעדיפים בתחומי המדע והמתמטיקה.
 2. לתלמידי כיתה ט' : מוצעים קורסים של תוכנית לחקר החלל ואסטרונומיה, והשתתפות בתוכנית הינשוף – חשיבה מדעית ויצירתית, השתתפות באולמפיאדה וירטואלית, השתתפות בתחרות המים , השתתפות במחנה המדע של מכון ויצמן, קורס מנהיגות לבנות לפיתוח העצמה אישית.
 3.  יחידת תלמידי כיתות ז'- ח' : מציעה קורסים בתחום המדע והמתמטיקה, פיתוח מוצר טכנולוגי לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים של "גם אני יכול",  תוכנית לחקר חלל ואסטרונומיה.
 • המסלול לאומנויות : הכולל יחידת תלמידי ז'-ח'-ט' – המרכז מציע קורסים וחוגים לתלמידים השואפים להתקדם בתחומי האומנויות. קורבים אלו הם :
 1. צילום וקולנוע
 2. אומנות פלסטית
 3. תיאטרון

הסדנאות והקורסים מתקיימים בתפוח הפיס בכל יום א' בין השעות – 17:00-14:00 סה"כ 4 שעות אקדמאיות. התוכנית כוללת ביקור במוזיאונים , תיאטרון , סדנאות אומן וכן אירועים קהילתיים.

 חוגי מצוינות הפועלים בתפוח הפיס אחרי הצהריים הכולל קורסים בתחומים שונים:

 •  בתחומי המדע : חוגי רפואה, ניצני מדע, פרחי מדע ונוער שוחר מדע – קורסים העוסקים בטעימות מדעיות ובחשיפה מדעית בתחומי הפיסיקה, כימיה וביולוגיה, אסטרונומיה, חלל ותעופה וכן הכרת הסביבה והטבע מבחינה אקולוגית ומהביטים נוספים.
 • בתחומי הטכנולוגיה : קורס ישומי מחשב לתלמידים הצעירים וכן קורסים באנימציה ממוחשבת ובגרפיקה ממוחשבת לתלמידים הבוגרים.
 • קורס רובוטיקה : בנית מערכות טכנולוגיות מתקדמות באמצעות רכיבי לגו וכן קורס מקצועי לפתוח ועצוב מוצר, חלל ומרחב , קורסים התומכים במדע ובטכנולוגיה לקידום חשיבה מרחבית ולוגית, שחמט לילדים צעירים ובוגרים וכן קורס בחשיבה מתמטית.
 • בתחום האומנויות  : קורס מדע ואומנות ברוח אקולוגית סביבתית.

המטרה מאחורי בניית מרכז MY ידע – תפוח פיס- הינה לתת מענה לתלמידים מצטיינים בעיר ולטפח כישורים מיוחדים שלהם בתחומי האומנויות והמדעים, כדי לתרום לצמיחה אישית, התפתחות מקצועית, ערכית וחברתית של התלמידים, המסייעות לממש כישורים ויכולות תוך פיתוח מצוינות אישית, חיזוק הביטחון ודימוי עצמי, חיזוק תחושת המסוגלות וחיזוק תחושת השיכות לעיר ע"י תרומה לקהילה בקרב בני הנוער.

יצירת קשר MY ידע:

בימים א'-ה', בין השעות: 12:00-9:00, 18:30-15:30 בטלפון: 03-7353595
פקס: 03-6346068