שמאות מכריעה

שמאות מכריעה באור יהודה לסכסוכים שומתיים

אם יש לכם סכסוכים שומתיים הקשורים לנכס שיש לכם באור יהודה (לצורכי מגורים, עסקים, השכרה וכדומה), למשל בהקשר של היטל השבחה או פיצויי הפקעה. שמאות מכריעה תשים סוף לכל הסיפור.

שמאות מכריעה

אם אתם רוצים להשתקע באזור המרכז, אבל לא יכולים להרשות לעצמכם לגור בתל אביב, אור יהודה היא תחליף נהדר. מצד אחד היא קרובה מספיק לתל אביב כדי שאפשר יהיה למצוא אפשרויות תעסוקה רבות, ולא תצטרכו לנסוע הרבה כדי להגיע למקום העבודה שלכם, ומצד שני היא רחוקה מספיק ממנה ולכן מחירי הנדל"ן נמוכים יותר. אבל כמו בהרבה מקומות אחרים, גם בה יכולים להתרחש מקרים של סכסוכים שומתיים בכל הקשור לנכס שבבעלותכם, ובמקרים כאלה שמאות מכריעה שמה סוף לכל הסיפור.

שמאות מכריעה – השמאי המכריע והיטל ההשבחה

נניח והשבחתם את הנכס שלכם בצורה כלשהי. משום שאור יהודה אינה כלולה ברשימת המקומות שבהם השבחה של נכס אינה כרוכה בהיטל כלשהו, אתם תצטרכו לשלם, כמו הרבה אחרים. אבל כמה באמת ראוי שתשלמו? אם יש ניגוד או התנגשות באשר לגובה ההיטל, שמאי מכריע נועד להגיע להכרעה. שמאי מכריע מתמנה על ידי שר המשפטים, ובין השאר הוא מטפל גם בערעורים של הציבור לגבי גובה מס ההשבחה שהם צריכים לשלם.

ייתכן מאוד שבבדיקה ראשונית לא התייחסו לנתונים או דברים שמאפשרים לכם לקבל פטור, או לפחות להפחית את גובה ההיטל. למשל, יכול להיות שחלק מההשבחה היא לצורך בניית ממ"ד, וזו לא נלקחה בחשבון באומדן ההשבחה של הבית שלכם. או שאולי אתם עומדים בתנאים מסוימים שהופכים אתכם זכאים לפטור, אך אלה לא הוצהרו, למשל אם ההרחבה היא של בית ששטחו הכולל לא עולה על 140 מ"ר. ואם אתם או קרובים שלכם מתכוונים לגור בו לפחות ארבע שנים מתום הבנייה. יש עוד כמה תנאים, ואתם צריכים להצהיר על כל תנאי שאתם עומדים בו.

פיצויים לירידת ערך הבית

שמאי מכריע גם מטפל במקרים של תביעות לפיצויים בגין ירידה של ערך הבית. בעקבות אישור אחת מהתוכניות האלה: תוכנית מתאר ארצית, תוכנית מתאר מחוזית, תוכנית מתאר מקומית, תוכנית לשימור אתרים, תוכנית דרך, תוכנית לתשתיות לאומיות ותוכנית מפורטת. עקרון הפיצויים נשען על זכות הקניין, שלפיה לא פוגעים בקנינו של אדם אם לא ניתן פיצוי בעד הפגיעה. הפיצויים יכולים להיות עבור פגיעה ישירה, למשל הפחתת אחוזי הבנייה או שינוי ייעוד של קרקע, ופגיעה עקיפה. לדוגמא אם על קרקע שסמוכה לקרקע פרטית נבנה בניין שמסתיר את השמש או את הנוף.

כל הנאמר לעיל נכון לא רק לגבי מקרקעין באור יהודה. אך בכל מקרה, במידה ואתם רוצים לערער על פיצויים או על גובה היטל השבחה של נכסים באור יהודה שיש ברשותכם, השמאים המכריעים הם הכתובת שלכם.