רישוי עסקים באור יהודה

מחלקת רישוי עסקים באור יהודה פועלת להנפקת רישיונות עסק בתחום העיר עבור כל אותם בתי עסק טעוני רישוי. כמו כן, אחראית המחלקה על מעקב אחר בתי העסק הפועלים בעיר במטרה להבטיח כי הם פועלים ע"פ דרישות החוק ומבטיחים את בריאותו ובטיחותו של ציבור בעיר.

חוק רישוי עסקים משנת 1968 קובע מהם בתי העסק הטעונים הליך רישוי וקובע במדויק מהם החוקים והתקנות בהם נדרשים לעמוד כל בתי העסק בעת פתיחתם ברשות המקומית בה הם פועלים. רישיון העסק מהווה אסמכתא מאת הרשות המקומית בה מחלקת רישוי עסקים מאשרת את תקינותו של העסק והוא בטוח לשימוש הציבור.

חוק רישוי עסקים מגדיר את בתי העסק המחויבים בהוצאת רישיון עסק לשם הפעלתם אולם הנפוצים שבהם הם: מסעדות, בתי  קפה, מאפיות, קיוסקים, חנויות, מוסכים, יצרני מזון, אולמות אירועים, רוכלות, בתי חרושת ועוד. גם עסקים משתנים כמו מופעי רחוב, פארק שעשועים, אירועים תחת כיפת השמיים, קייטנות ומחנות קיץ מצריכים רישיון עסק. אולם, לא כל עסק מחויב ברישיון עסק על כן מומלץ לברר את הפרטים למול מחלקת רישוי העסקים לפני פתיחת העסק.

הליך רישוי עסקים הוא הליך בירוקראטי, לעיתים, אף הליך ארוך. תהליך הוצאת רישיון מערב את כל אותם משרדים ומחלקות הקשורים ע"פ החוק באבטחת תקינותו ובטיחותו של העסק הן הנדסית והן תברואתית סביבתית, לדוגמא: משטרה, מחלקת הנדסה, כיבוי אש, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה ועוד. בשל המורכבות של התהליך מומלץ לגשת לתהליך בלווי יועץ מתחום רישוי עסקים כמו לדוגמא: החברה לרישוי עסקים הפועלת למתן שירות בכל רחבי הארץ.

הליך רישוי עסקים באור יהודה כמו ברשויות אחרות מתחיל בהגשת תכנית עסקית ובהצגת אישורים מתאימים מהמשרד לאיכות הסביבה, הוועדה לתכנון ובנייה של אור יהודה, השירות הוטרינרי ומשרד התחבורה. ברוב הרשויות ההליך הוא דומה אולם לעיתים קיימת שונות בין הרשויות ועל כן חשוב לפעול בהתאם להנחיות הרשות המקומית.

רישיון העסק הינו רישיון אישי הניתן לבעל העסק הרשום על שמו לכן כל שינוי הנעשה בעסק בין אם מדובר בשינוי שטח, תכנית, סוג עסוק או שינוי בעלות מחייב עדכון רישיון העסק בהתאם לתקנות בחוק רישוי עסקים.

תפקידה של מחלקת רישוי עסקים לוודא שישנה התאמה בין תכנית בית העסק לבין ההיתרים הניתנים למבנה בו הוא יופעל. וכן כי הוא עומד בכל תנאי ההנדסה ואין בו ליקויי בניה המסכנים את הציבור, התברואה, איכות הסביבה, הבריאות ועוד כך שבריאותו ובטיחותו של הציבור נשמרים כראוי.

   

מרינה שחמורוב, מזכירה

טלפון:  03-5388802/3