אור יהודה קיימת כישוב קבע בישראל מאז 1955 כאשר ממשלת ישראל דאז החליטה למסד את ההתיישבות של עולי טורקיה ולוב שנאחזו במקום והתגוררו בו מאז שנת 1944 במבנים נטושים ממלחמת יום העצמאות של הישובים סאקיה, כפר עאנה ואל חירייה.

בשנת 1950-1953 הצטרפו אל יוצאי טורקיה ולוב גם עולים מעירק, הוקמו מעברות במקום והתושבים החדשים החלו ליישב את האזור.

שם העיר

על מקורו של שם העיר אור יהודה תשמעו עד עצם היום הזה ויכוחים גורסים, הגרסה הרשמית היא שהשם ניתן לעיר על שמו הרב המפורסם רבי יהודה בן שלמה אלקלעי, אך גרסה אחרת טוענת כי השם ניתן לעיר בכלל על שמו של בית הספר הראשון שהוקם ליוצאי טורקיה עוד בזמן שהעיר לא הייתה עיר אלא מעברה.

בנוסף גרסה שלישית הטוענת כי השם ניתן לעיר על בסיס ההיסטוריה המקראית של השטח שהיה שייך לשבט יהודה אחד הגדולים משבטי ישראל.

השכונות הראשונות של יישוב הקבע אור יהודה

לאחר שנקלט בישראל כיישוב קבע ממוסד בשנת 1955 החלה בניית בתים ברחובות, כאשר הראשונים שבניהם היו רחוב הראשונים וההגנה.

את הבתים הראשונים אכלסו וותיקי המעברה בעוד השאר חיכו עד 1962 להחלטת ממשלה כי השטח הוא שטח עירוני ועל פי כך תכנוני הבנייה באזור שייכים לעירייה מה שגרם להאצת הבנייה.

העלייה מברית המועצות

בשנות ה 70 החלה עלייה מאסיבית מברית המועצות אל הארץ, אור יהודה קלטה אל חיקה אלפי עולים מאותה עליה כאשר רובם היו מאזור גאורגיה ובוכרה אשר העניקו לעיר משב רוח חדש ורענן בזכותו העיר זכתה להתחדשות גם ברמת הבנייה וגם באזור תעסוקה חדש.

עוד משהו שיעניין אותך:
שי פניני
לשכת עורכי הדין
עו"ד שי פניני
עריכת דין – ויקיפדיה

שי פניני – משרד עורכי דין

קטגוריות: בלוג