עורכי דין מספקים שירותים מגוונים ללקוחות רבים. רבים מהטיפולים נחשבים למורכבים מאוד וביניהם: חוזים למכירת נכסים, עסקים וחברות ועוד. ברבים מהם קיימות העברות כספים רבות מצד לצד, וכן, נושאי רגולציה ורישום הכרחיים מול השלטונות. יש מקרים, בהם נוצרות תקלות אשר בגללן סובל הלקוח מנזקים כספיים ואחרים. באלו ובאחרים נוספים,  יכול הלקוח להגיש תביעה נגד עורך דין אשר לטענתו נגרמו לו נזקים בגלל טעויות חמורות. יכולות להיות שתי תביעות. אחת בגין מעשה פלילי שלו (אם אכן בוצע) והשנייה אזרחית בגין הנזקים. שתיהן יכולות להתנהל במקביל. לרוב, כדאי קודם לקבל פסק דין בבית משפט פלילי ובכך להעצים את חומרת העבירה האזרחית.

טעויות עורך דין הנובעות מרשלנות מקצועית

לעיתים, הטעויות נובעות מרשלנות מקצועית המוגדרת כפעולה או התנהגות אשר גרמה ללקוח נזק והיא חורגת מסטנדרט העבודה המקובל אצל ציבור עורכי הדין בישראל. ניתן למצוא מקרים שונים כאלו. ובין היתר: אי הבטחת זכויות של לקוח במסגרת טיפול משפטי, חוסר בקיאות בחוקים, אי עמידה בלוחות זמנים בדיונים משפטיים ועוד. התרשלות בעסקאות נדל"ן, למשל, היא אי בדיקה תקינה של הרישום בטאבו לפני רכישת הנכס. בדיקה מעמיקה עשויה לגלות כי יש עיקולים עליו. דוגמא נוספת: בעת ההסכם יש לבצע רישום הערת אזהרה לטובת הרוכש ואי ביצועה עלולה לסכן אותו, בנוסף, אי שמירת סכומי כספים בנאמנות לטובת הקונה או, חלילה מעילה בהם.

אלו ואחרים הם מקרים מורכבים ויש צורך להיעזר בעורך דין מקצועי המנוסה בתביעות כנגד עורכי דין אחרים. בכל מקרה בו מגישים תביעה משפטית נגד עורך דין, יש צורך להוכיח כי נגרם נזק וכי הוא נגרם כתוצאה ישירה מפעולה לא נכונה של עורך הדין. למען האמת צריך לציין, כי לא כל פעולה שגויה של עורך הדין נחשבת לרשלנות. במידה והוא פעל במיומנות ועל פי שיקול דעתו והתוצאה איננה משביעת רצון לטעמו של הלקוח לא תמיד הוא יוכל לטעון כי עורך הדין התרשל. קיימים ניואנסים עדינים אשר עורך דין מקצועי יכול להעריכם. הוא גם מכיר את הלך הרוח בבתי המשפט ולהבין אם בכלל כדאי להיכנס לתביעה כזאת. לכן, יש חשיבות בייעוץ ראשוני להערכת סיכוי הזכייה.

רצוי מאוד להתייעץ עם משפטן מהתחום בגלל שבכל נישה יש היבטים אחרים אותם צריכים לקחת בחשבון. עורך דין מקצועי מתנהל בזהירות בסיטואציות אלו ותחילה ינסה להגיע להסכמות ישירות מול עורך הדין החשוד בהתרשלות. במקרים רבים, הדבר יכול לסייע להגיע להסכמות לפיצוי. לרוב, משלמת חברת הביטוח שלו את הפיצוי במסגרת פוליסת אחריות מקצועית שלו. במידה ולא מסתדר,  הוא יפנה לבית משפט. שם הוא יביא חוות דעת של עורך דין אחר המתמצא בתחום, יביא תקדימים משפטים, יציג מסמכים המעידים על הנזקים ומסמכים אחרים נדרשים, ובאופן כללי, יטען לטובת לקוחו. כל פיצוי כספי ימזער נזקים ללקוח.

קטגוריות: כללי