העסקת עובדים היא הליך שעשוי להקל היבטים רבים בחיים של כל אדם, בכך אין ספק. עם זאת, יחד עם הזכויות להקל את החיים ולבצע עבודות רבות יותר בפרקי זמן קצרים לצד ייעול של הליכים יומיומיים רבים, מגיעה גם האחריות על האנשים המועסקים – בעיקר כאשר מדובר בפרטים התלויים בכם לחלוטין, כמו עובדים זרים. לאחר ששנים ארוכות נושא של ביטוח לעובדים בכלל ולעובדים הזרים בפרט היה פרוץ וזכה להתעלמות מצד אנשים רבים, כיום מדובר בחובה המעוגנת בחוק. משמעות הדבר חד משמעית: בהיעדר ביטוח מתאים, המעסיק חושף את עצמו לאחריות פלילית כבדה.

מהו ביטוח בסיסי לעובדים זרים?

ראוי לציין שכל עובד זר זכאי לביטוח בריאות בסיסי, המאפשר לו לפנות לעזרה רפואית, לעבור ניתוחים, לקבל מרשמים לתרופות, לבקר רופאי משפחה, לקבל כרטיס טיסה למדינת מוצאו במקרה בו נפגע ואינו כשיר לעבודה, וכן להעברה של גופתו למולדתו במקרה של מוות, חלילה. כמו כן, אם לעובד יש ילדים, גם ילדיו זכאים לביטוח רפואי בסיסי. הביטוח בגדר חובה אפילו עבור עובדים זרים שאינם חוקיים, כך שחשוב מאוד להקפיד ולבדוק את הנושא מבעוד מועד. הביטוח תקף לשנה, ויש לחדש אותו שלושה חודשים לפני תום הפוליסה.

כיצד בוחרים ביטוח לעובדים זרים?

בארץ קיימות חברות ביטוח רבות המבטיחות שירות איכותי ומקצועי ופוליסות ביטוח משתלמות ומקיפות, אך כיצד מגיעים להחלטה בצורה מושכלת על מנת שתהיה משתלמת לכל הצדדים – גם למעסיק המבטח וגם לעובד הזר עצמו, בכדי שירגיש בטוח ומוגן? ראשית, חשוב מאוד לוודא שחברת הביטוח משתפת פעולה עם קופות החולים המובילות, על מנת שלעובד תהיה גישה לשירותים רפואיים הקרובים למקום עבודתו, ולא בפריסה מוגבלת כלשהי שתקשה על שני הצדדים. שנית, חשוב מאוד לקרוא את האותיות הקטנות, על מנת לוודא שהביטוח מכסה את כל המקרים, על מנת למנוע מצב בו הטיפול הדרוש אינו כלול בביטוח ודורש השתתפות עצמית גבוהה, אותה ייאלץ המעסיק לשלם.

מי משלם על ביטוח לעובדים?

על פי המקובל בנושא זכויות העובדים, למעסיק שמורה הזכות לנכות חלק מעלויות הביטוח ממשכורתו של העובד. ניתן לערוך בנושא משא ומתן בין המועסק למעסיק ולהגיע להסכם המקובל על שני הצדדים. כל עוד קיים ביטוח בריאותי בסיסי, המעסיק יכול להיות רגוע ולדעת שהוא עומד בדרישות החוק ומבצע את מחויבותו בתור האחראי על טובתו ועל שלומו של העובד הזר. ביטוח לעובדים זרים מאפשר למעסיק להיות רגוע בכל עת ולדעת כי אם יתרחש אירוע לא נעים ובלתי צפוי – יוענק למועסק טיפול מידי, מבלי להקשות על המעסיק מעבר למידה הדרושה. ניתן לקבוע הסכם בנוגע לעלויות הביטוח לשני הצדדים ולהתקזז בשעות או בחופשים כפי שרואים לנכון (אך מבלי לעבור על המכסות הקבועות בחוק).

ביטוח הוא חלק חשוב מאוד בעבודה, בין אם מדובר במטפל בקשישים או בעובד בנייה – דאגה לביטוח מתאים תיצור את תנאי העבודה האופטימליים לכולם.